Phòng Họp

Phòng hội thảo được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp để phục vụ các cuộc hội thảo, hội nghị khách hàng.

Facebook chat